Getteröns Hemtjänst och Assistans AB

Boka Online

Kvalitet

Vi på Getteröns hemtjänst strävar alltid att erbjuda våra kunder stimulans och möjlighet till en meningsfull vardag i sina hem.  Vi på Getteröns hemtjänst strävar efter att få våra kunder till att känna sig trygga och delaktiga i det som sker i deras egna hem. För oss är det viktigt att kunden ska kunna vara delaktig i utformningen av insatserna och kunna vända sig till samma person med frågor och funderingar. Därför har vi som utgångspunkt att främst arbeta med kontaktmanskap, genomförandeplan och en liten arbetsgrupp kring kunden.

Vi som arbetar

Med hjälp av medarbetare vars arbete präglas av lång erfarenhet inom vård och omsorg, där empati och lyhördhet är självklarhet, kan vi erbjuda det bästa service och omsorg till våra kunder! 

Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att arbeta inom hemtjänst, personlig assistans och gruppbostäder. Omvårdnadspersonalen som utför insatserna i ditt hem är vår viktigaste tillgång. De har ofta en central roll i din vardag och utgör därmed de personer som du har mest vardaglig kontakt med. Alla våra medarbetare har stort engagemang och hos oss finns bred kompetens, allt från undersköterskor, vårdbiträden, barnmorska och beteendevetare. Vi ställer höga krav på våra medarbetares kunskap och erfarenhet och lägger stor vikt vid att erbjuda alla medarbetare individuell kompetensutveckling. Vi upprättar och genomför individanpassade kompetensutvecklingsplaner och utbildningar. De erhållna kunskaperna används sedan som ett redskap för att ständigt förbättra kvaliteten på våra tjänster.       


Verksamhetschef/ägare: Liridona Murati är utbildad undersköterska, har 19 års erfarenhet inom vård och omsorg samt en högskoleutbildning inom beteendevetenskap. Liridona har under sitt arbetsliv arbetat på äldreboende, psykiatriboende, demensboende, skolan, autismboende, hemtjänst samt som samordnare. 


Personalgruppen: Består av ca 10 handplockade, glada medarbetare som är serviceinriktade och vårdutbildade. De flesta av våra medarbetare är utbildade undersköterskor och har arbetat i flera år med äldreomsorg. Vi kvalitetssäkrar vår personal genom adekvat utbildning, drog och alkoholpolicy samt kontroll på brottsregistret.

Ägare, styrelse och ekonomi: 
Information om vårt organisationsnummer, bolagsform, VD, styrelse, säte och ekonomi hittar ni på allabolag.se, för att komma dit klicka här  

VÄLKOMMEN TILL OSS 

  
Välkommen till en trygg och högkvalitativ hemtjänst anpassad utifrån Dina behov och önskemål. Vi erbjuder skräddarsydd och individanpassad vård och omsorg i Varbergs kommun. Vi underlättar Din vardag och erbjuder dig vård och service efter dina behov. 

Getteröns hemtjänst och Assistans AB är ett tjänsteföretag inom äldreomsorgen som idag bedriver sin hemtjänstverksamhet i Varbergs kommun. Vi är ett litet vårdföretag som bedriver arbetet med stort engagemang och lyhördhet för våra kunder. 

Vi bedriver också personlig assistans och hushållsnära tjänster i hela Sverige.

Boka Online

Tack! Ditt meddelande har skickats.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
Adress

Åkerövägen 3
432 46 Varberg

Telefon

0709-790 846

Godkänd av Varbergs kommun för att utföra hemtjänst och omsorg.
Godkänd för F-skatt.
Registrerad för moms.